Ali Hasan Al Halabi no.57, Ternyata BukAn Hanya dia saja!.DAFTAR PARA PENYIMPANG & BANTAHAN-BANTAHAN KEPADANYA


img_20160901_210135_577

 *DAFTAR NAMA-NAMA PARA PENYIMPANG DAN BANTAHAN-BANTAHAN KEPADA MEREKA*

 

*1.Ibrahim Sakran.*

Disini kenali kondisinya

(Mimbar Islami):

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134054

 

*2.Ibrahim Ad Duwaisyi.*

Kumpulan ucapan Ulama tentang tahdzir darinya dan kaset-kasetnya.

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=30498

 

*3.Ibrahim Ar Ruhaili.*

Kumpulan ucapan Ulama tentang tahdzir darinya dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=33997

 

*4.Abu Bakar Al Jazairi.*

Kumpulan ucapan Ahli ilmu tentangnya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=13830

 

*5.Abu Mush’ab Az Zarqawi.*

Tahdzir untuk yang jauh dan dekat dari Khariji Abu Mush’ab Az Zarqawi:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=57892

 

*6.Ahmad Al Kabisi Al Iraqi*

Di sini bantahan kepada Ahmad Al Kabisi dan penjelasan kondisinya:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=128217

 

*7. Shadiq Al Ghiryani.*

Kumpulan bantahan Ulama kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=14779

 

*8.Al Hasyimi* pemilik cannel pribadi, bantahan kepadanya dan penjelasan kondisinya:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124417

 

*9.Ihsan Al Utaibi*

Di sini temukan bantahan kepada Ihsan Al Utaibi:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=22956

 

*10.Ahmad Naqib*

Bantahan kepada Ahmad Naqib dan penjelasan perihalnya:

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=7690

 

*11.Ahmad Salam*

Di sini temukan kesesatan Ahmad Salam dan bantahan kepadanya:

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=1455

 

*12.Ahmad Khalili* mufti Amman.

Bantahan kepadanya dan penjelasan perihalnya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=16590

 

*13.Abulhasan Al Ma’ribi*

Di sini temukan kesesatannya dan bantahan kepadanya:

http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=4

 

*14.Abu Ishaq Al Huwaini*

Kumpulan ucapan Ulama dan para Syaikh tentang Abu Ishaq Al Huwaini:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=127580

 

*15.Usamah bin Laden*

Kumpulan ucapan Ulama tentang bantahan kepadanya dan penjelasan perihalnya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=3763

 

*16.Usamah Al Qushi*

Kumpulan bantahan Ulama dan para Syaikh kepada Usamah Al Qushi:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=30636

 

*17.Al Maghrawi*

Kumpulan bantahan Ulama dan para Syaikh kepadanya:

http://vb.noor-alyaqeen.com/t19627/

 

*18.Al Buthi*

Kumpulan rusaknya Al Buthi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=37091

 

*19.’id Syarifi*

Bantahan atas kesesatannya dan penjelasan kondisinya:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126937

 

*20.Basyir bin Hasan At Tunisi*

Di sini temukan bantahan kepadanya dan penjelasan kondisinya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=13692

 

*21.Hamzah Al Malyabari*

Kenali Al Malyabariyah dan kesesatannya:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=124894

 

*22.Khalid Jubair*

Bantahan kepadanya dan penjelasan kondisinya:

http://vb.noor-alyaqeen.com/t20409/

 

*23.Khalid Rasyid*

Di sini temukan penjelasan perihal Takfiri ini:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=11027

 

*24.Khalid bin Abdullah Mushlih*

Di sini kenali siapa orang ini:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=35103

 

*25.Khalid Syukri*

Tahdzir darinya dan dari orang yang tertipu dengannya:

http://m-noor.com/showthread.php?p=35173

 

*26.Sayid Quthub*

Kumpulan rusaknya Sayid Quthub yang telah mengkafirkan masyarakat islami sejak dari dini:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=3605

 

*27.Salman Al Audah*

Kumpulan rusaknya Quthbi-Salman Al Audah dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthre…t=13693&page=3

 

*28.Sulaiman Ulwan*

Penjelasan perihal Takfiri Sulaiman Ulwan:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=35097

 

*29.Salim Al Hilali*

Penjelasan perihal Salim Al Hilali:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=128224

 

*30.Sulaiman Jubailan*

Penjelasan perihal Sulaiman Jubailan:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=100167

*31.Safar Al Hawali*

Kumpulan rusaknya Safar Al Hawali dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=14607

 

*32.Sa’ad Al Buraik*

Penjelasan tentang Sa’ad al Buraik dan bantahan kepadanya:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=35293

 

*33.Sa’id bin Musafir al Qahthani*

Penjelasan perihal Sa’id bin Musafir dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=11616

 

*34.Salim Al Ajmi*

Penjelasan perihal Salim Al Ajmi:

http://4i.ae/4KHB

 

*35.Sultan ‘id*

Penjelasan perihal Sultan ‘id:

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=26325

 

*36.Syafi al Ajmi*

Bantahan kepadanya dan penjelasan tentang perihalnya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=35100

 

*37.Shalih Al Maghamisi*

Penyimpangan Shalih Al Maghamisi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=13010

 

*38.Shalih bin Abdullah Al Ushaimi*

Bantahan kepada Shalih Al Ushaimi dan penjelasan perihalnya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=31824

 

*39.Shalih Al Asmari*

Kumpulan yang terang untuk mengungkap perihal Shalih Al Asmari:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=35011

 

*40.Thariq Habib*

Bantahan kepada Thariq al Habib

dan Samahat Mufti mengajaknya untuk bertaubat dan istighfar:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=121616

 

*41.Thariq Suwaidan*

Kumpulan rusaknya ikhwani Thariq Suwaidan dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=13760

 

*42.’Aidh al Qarni*

Kumpulan rusaknya Aidh Al Qarni dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=29114

 

*43.Abdurrahman Abdulkhaliq*

Kumpulan rusaknya Abdurrahman bin Abdulkhaliq dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=11153

 

*44.Abdulaziz Atturaifi*

Kumpulan rusaknya Abdulaziz atturaifi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=35098

 

*45.Abdulaziz Rais*

Peringatan cerdas dalam bantahan kepada Abdulaziz Rais:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=11062

 

*46.Abdullah Muthlak*

Penjelasan perihalnya dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=16729

 

*47.Abdullah Sa’ad*

Penjelasan perihal Abdullah Sa’ad dan bantahan kepadanya:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=82108

 

*48.Abdullah bin Jibrin*

Kumpulan ucapan Ahli ilmu tentang ibnu Jibrin:

http://m-noor.com/showthread.php?p=28016

 

*49.Abdullah Nafis*

Penjelasan perihal ikhwani Abdullah Nufaisi:

http://www.alrbanyon.com/vb/archive/…p/t-11544.html

 

*50.Abdullah Al Ghaniman*

Bantahan kepada Abdullah Al Ghaniman dan penjelasan perihalnya:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=32689

 

*51.Abdulmalik Ramadhani*

Penjelasan perihal Abdulmalik Ramadhani dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=12276

 

*52.Abdulmajid Az Zindani*

Kumpulan rusaknya Abdulmajid az zindani dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=37052

 

*53.Ajil An nasymi*

Bantahan kepada Ajil An nasymi dan penjelasan kesesatannya:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=135431

 

*54.Umar Abdulkafi*

Penjelasan yang mengobati dalam menguak kesalahan-kesalahan Umar Abdulkafi:

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=1989

 

*55.Amr Khalid*

Kumpulan rusaknya Amr Khalid dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=11653

 

*56.Ali Al Jufri, yang berjuluk Habib Al Jufri*

Penjelasan perihal Ali Al Jufri dan bantahan kepadanya:

http://4i.ae/mj5w

 

*57.Ali Al Halabi*

Kumpulan bantahan kepada Al Halabi yang sesat dan penjelasan perihalnya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthre…t=12362&page=6

 

*58.Adnan Ar’ur*

Kumpulan bantahan kepada Adnan Ar’ur

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=12461

 

*59.AbdulHamid Kasyk*

Ucapan Ahli ilmu tentang Abdulhamid Kasyk:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=27403

 

*60.Abduladhim Badawi*

Bantahan kepadanya dan penjelasan perihalnya:

http://www.nour-elislam.net/vb/showthread.php?t=605

*61.Abdullatif Bazmul*

Kumpulan rusaknya Hadadi Abdullatif Bazmul dan bantahan-bantahan:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=33581

 

*62.Abdurrahman Dimasyqiyah*

Bantahan kepada Abdurrahman Dimasyqiyah:

http://www.dafiri.com/node/522

 

*63.Abdurrazaq Syayiji*

Kumpulan rusaknya Abdurrazaq Syayiji dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/archive/…p/t-11420.html

 

*64.Abdulkarim Al Khudhair*

Bantahan kepada Abdulkarim Al Khudhair:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=16726

 

*65.Abdullah Al Ubailan*

Sikap-sikap terhadap fatwa-fatwa Abdullah Al Ubailan:

http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=11210

 

*66.Alwi Abdulqadir Saqqaf*

Kumpulan rusaknya Alwi Abdulqadir Saqaf dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=14586

 

*67.Muhammad Abdulmakshud*

Kumpulan rusaknya Muhammad Abdulmakshud dan bantahan kepadanya

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=4077

 

*68.Falih Al Harbi*

Kumpulan rusaknya Falih Al Harbi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=14855

 

*69.Muhammad Mutawali Asy Sya’rawi*

Ucapan Ulama yang Mumpuni tentang Mutawali Asy Sya’rawi Sufi Quburi:

http://vb.noor-alyaqeen.com/t7344/

 

*70.Muhammad bin Surur*

Kumpulan bantahan kepada Muhammad bin Surur:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=8115

 

*71.Muhammad Al Arifi*

Kumpulan rusaknya Al Qashash Muhammad Al Arifi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=12413

 

*72.Muhammad Hasan Wild Dadou.*

Kumpulan rusaknya dan penyimpangan Muhammad Wild Dadou dan bantahan kepadanya:

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=7977

 

*73.Muhammad Hasan*

Keterangan dan penjelasan tentang perihal Muhammad Hasan:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=3765

 

*74.Muhammad Husain Yaqub*

Kumpulan rusaknya Quthbi Qashshash Muhammad Husain Yaqub dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=12989

 

*75.Muhammad Mukhtar Syinqithi*

Ucapan Ulama tentang Muhammad Mukhtar Syinqithi:

http://www.sahab.net/forums/?showtopic=34493

 

*76.Muhammad Shalih Munajid*

Kumpulan ucapan Ulama tentang Muhammad Shalih Munajid:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=114151

 

*77.Manna’ Al Qaththan*

Penjelasan perihal Mana’ Al Qaththan:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=56795

 

*78.Masyhur Hasan Alu Salman*

Kumpulan ucapan Ahli ilmu tentang Masyhur Hasan Salman:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=34239

 

*79.Mahmud Al Mishri*

Bantahan kepada Mahmud Al Mishri yang berkunyah dengan Abu Ammar:

http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=8838

 

*80.Nashir Umar*

Kumpulan rusaknya Takfiri Nashir Umar dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?p=37071

 

*81.Nabil Al Audhi*

Kumpulan rusaknya Quthbi Nabil Al Audhi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=14346

 

*82.Walid Aththabthabai*

Penjelasan perihal Walid Aththabthabai dan bantahan kepadanya:

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3946

 

*83.Wasim Yusuf*

Kumpulan bantahan kepada Wasim Yusuf:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=15264

 

*84.Wajdi Ghanim*

Bantahan kepada takfiri Wajdi Ghanim:

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=17271

 

*85.Yusuf Qardhawi*

Kumpulan bantahan yang membakar kepada mufti ikhwan Yusuf Qardhawi

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=3384

 

*86.Yahya Al Hajuri*

Kumpulan bantahan kepada Yahya Al Hajuri

http://www.m-sobolalhoda.net/salafi/…ead.php?p=5465

 

*87.Hisyam Bili*

Bantahan kepada Hadadi baru Hisyam Bili:

http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?t=1707

 

*88.Mushtafa Al Adawi*

Kumpulan rusaknya Quthbi Mushtafa Al Adawi dan bantahan kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=10930

 

*89.Yasir Birhami*

Kumpulan rusaknya Quthbi Yasir Birhami dan bantahan kepadanya

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=13660

 

*90.Hasan At Turabi*

Kumpulan rusaknya Hasan At Turabi dan bantahan Ulama Salafiyin kepadanya:

http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=14920

 

*91.Salim Thawil*

Penjelasan penyimpangan Salim Thawil:

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=30517

 

*Sumber:*

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=20009&page=4

Catatan:

*Daftar nama-nama ini bukan sebagai pembatasan,  tapi sebagai contoh saja.*

-JIKA TERNYATA ADA YANG SUKAR DIBUKA

*Lihat arsip alrbanyon,  pada pojok kiri bawah ada tanda↞↞

atau search pada kolom pencarian

*ini yang tentang Al Hajuri

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140567

*ini yang tentang Ali Hasan Al Halabi

https://alrbanyon.com/forums/index.php?page=topic&show=1&id=12362

*ini yang tentang Muhammad Al Imam

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=148784

 

*Ini daftar mencapai 126

http://salafispublicationcastres.over-blog.com/2015/09/55ef57d3-d35a.html

Tahdzir/Peringatan Ulama dari kelompok-kelompok politik islami dan jama’ah-jama’ah baru dan simbol-simbolnya

 

http://ar.alnahj.net/tree/172

*Tahdzir/peringantan Ulama dari Usamah bin Laden dan Gerakan Organisasi Al Qaeda.*

Disini?

http://ar.alnahj.net/tree/898

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Hadadiyah*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/1054

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Sya’rawi*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/882

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Sufiyah*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/2242

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Qardhawi*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/1944

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Mis’ari dan Sa’d Al Faqihi*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/495

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Jama’ah IM ikhwanul muslimin*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/254

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari JT Jamaah Tabligh*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/240

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari  IT Yayasan Ihyaut Turots*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/742

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari ISIS*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/2188

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Salman Al Audah*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/485

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Sayid Quthub*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/275

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Thariq Suwaidan*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/708

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari ‘Aidh Al Qarni*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/881

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Abdurrahman Abdulkhaliq*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/925

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Adnan Ar’ur*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/734

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Ali Tanthawi*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/1318

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Muhammad Arifi*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/1053

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Muhammad Ghazali*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/1187

 

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Muhammad Hasan*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/891

*Tahdzir/peringatan Ulama dari Muhammad Surur dan Sururiyah*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/504

 

*Tahdzir/peringatan dari Muhammad Alawi Al Maliki*

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/3005

「…」

 

*Islam di sisi kelompok hizbi-hizbi adalah sebagai perantara untuk mencapai kursi-kursi dewan*

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/2238

「…」

 

*Siapa saja yang menyelisihi Manhaj/Metode Ahlussunnah,  maka ia termasuk kelompok-kelompok pecahan yang menyimpang dan diancam dengan neraka,  sama saja apakah termasuk Ikhwanul Muslimin ataupun Jama’ah Tabligh.*

# *Syaikh Shalih Al Fauzan حفظه الله*

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/251

Termasuk Politik (syar’i)  adalah meninggalkan politik dan menjauhi sibuk dengan politik dan bahwasanya urusan politik itu merupakan kekhususan penguasa.

Di sini

http://ar.alnahj.net/tree/84

“Saya nasehatkan agar berpaling dari terjun dalam urusan politik dan terimalah ilmu yang bermanfaat-Syaikh bin Baz

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/23

Menyibukkan para pemuda dengan penyimpangan-penyimpangan politik merupakan kesalahan yang buruk dan penyimpangan yang berbahaya-Syaikh Rabi’ Al Madkhali.

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/948

Menyibukkan orang-orang dengan politik dan berbicara hal yang tidak bermanfaat bagi mereka bukan Manhaj/metode da’i-da’i ilalloh-Syaikh Shalih Al Fauzan.

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/460

Sibuk dengan politik dapat menimbulkan kekacauan dan kejelekan-Syaikh Shalih Al Fauzan

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/2866

Sibuk dengan seminar-seminar umum dan peristiwa yang terjadi di dunia dengan tanpa serius terhadap aqidah dan syari’at, maka ini merupakan penyesatan dan penelantaraan. -Syaikh Shalih Al Fauzan

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/295

Merasa tidak butuh dengan pelajaran-pelajaran Ulama dan mengarahkan keseminar-seminar dalam politik.-Syaikh Shalih Al Fauzan

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/1138

Politik syar’i ialah kita berjalan di atas yang terdapat dalam Kitabulloh dan Sunnah Rasul-Nya shollallohu ‘alaihi wasallam-Syaikh Bin Utsaimin

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/1001

Menyibukkan para pemuda dengan politik dan Fiqhul Waqi’ merupakan kesalahan dalam Manhaj-Syaikh Bin Utsaimin

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/1067

Wahai para pemuda Islam, jangan tertipu dengan glamornya politik, ambisinya dan daya tariknya, wajib bagimu dengan metodenya para Nabi–Syaikh Rabi’ Al Madkhali

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/947

Wajib atas Ahli ilmu/Ulama untuk menerangkan kebenaran kepada orang-orang bukan menyibukkan mereka dengan politik-Syaikh Shalih Al Fauzan

Di sini

http://ar.alnahj.net/audio/235

Para Khathib dinasehati agar menjauhi bertele-tele dalam Khotbah dan berbicara politik-Syaikh Shalih Al Fauzan

Di sini?

http://ar.alnahj.net/audio/1747

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *